ODA KAYDI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

GEREKLİ BELGELER / ODA KAYDI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi

2-Ehliyet Fotokopisi

3-İkametgah İlmühaberi

4-Üç adet Fotoğraf

5-Araç Ruhsat Fotokopisi

6-Vergi Levhası Fotokopisi

7-Esnaf Sicil Belgesinin Aslı ve Fotokopisi

8-Diploma Fotokopi